AKTUALNE KONKURSY

KONKURS PLASTYCZNY 

" Zaczarowana zakładka "

-----------------------------------------------------------------

Rodzinny konkurs matematyczny

„Gra planszowa”

 

Celem konkursu jest:

• Pobudzanie dziecięcej wyobraźni i pomysłowości podczas projektowania i tworzenia gry planszowej (planszy, instrukcji oraz pionków).
• Kształcenie u dzieci myślenia matematycznego oraz zdolności logicznego rozumowania.
• Promowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego i czerpania radości ze wspólnej aktywności twórczej.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.
 2. Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu jedną grę planszową.
 3. Tematyka gry – gra planszowa o dowolnej treści.
 4. Technika i format wykonania prac jest dowolna.
 5. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę.
 6. Każda praca powinna zawieraćdane osobowe dziecka (imię i nazwisko, grupę)
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 8. Ocenie podlegać będzie pomysłowość i estetyka pracy.
 9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są nagrody za I,
  II, III miejsce.

Termin składania prac konkursowych: do 10 kwietnia 2020 r. Prace należy przesłać w formie elektronicznej (zdjęcie) na adres e-mail grupy III:  mpi35grupa3@interia.pl

Rozstrzygnięcie nastąpi 17 kwietnia 2020 r. Prace laureatów zostaną zamieszczone w galerii internetowej przedszkola.

Organizatorzy: nauczycielki gr. III

 

...............................................................................

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Plastyczny

( Konkurs rodzinny )

„SZLAKIEM POLSKICH LEGEND”…

 

 

Organizowany przez

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35

im. Małego Księcia

w Częstochowie

I. Cele:

 • aktywne spędzanie czasu z członkami rodziny
 • zainteresowanie dzieci tematyką polskich legend
 • wykonywanie eksperymentów graficznych farbą, kredką, pastelą, akwarelą,
 •  rozwijanie twórczej aktywności dziecka

II. Uczestnicy:

-konkurs dla dzieci w wieku 3-6 lat

 

III. Warunki konkursu:

 • ilość prac- dowolna
 • format prac dowolny
 • technika : płaska, przestrzenna
 • metryczka ( imię i nazwisko autora, wiek, grupa, nazwiska nauczycieli,adres placówki, tel , e-mail )

Prace zostaną ocenione i nagrodzone w II grupach wiekowych:

 • 3-4 latki
 • 5-6 latki

IV. Termin składania prac:  21 kwiecień 2020

Organizatorzy:

mgr Danuta Gabryś

mgr Jolanta Stanisz

mgr Aldona Szymanek

mgr Anna Krukowska

 

.......................................................................................

Konkurs wewnątrzprzedszkolny

„Wielkanocne Rozmaitości”

(pisanka, palma, koszyczek wielkanocny, stroik , kartka wielkanocna)

 

Organizowany na terenie

 Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35

im. Małego Księcia

w Częstochowie.

I.Cele:

 • poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • nabywanie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych; malowania jaj (pisanki, kraszanki) wykonywanie kart wielkanocnych ,palm, koszyczków, stroików
 • rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności

II. Uczestnicy:

 • konkurs dla dzieci przedszkolnych w wieku 3- 6 lat

III. Warunki konkursu:

 • ilość prac nieograniczona
 • format prac dowolny
 • technika dowolna

IV. Termin wysyłania zdjęć wykonanych prac drogą elektroniczną na adres e-mail : mpi35grupa3@interia.pl do 8 kwietnia 2020 (środa)

V. Ocena prac:

     Zamieszczenie wyników nagrodzonych prac i ich prezentacja nastronie internetowej MPI nr 35

  Organizatorzy:

  mgr A.Szymanek

  mgr D.Gabryś

  mgr A.Krukowska

  mgr A. Maciejewska

 

 

 

 

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa