DYŻUR WAKACYJNY 2019

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2019


Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 6 do 31 maja 2019 r.

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja)

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 21 czerwca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

*Zgodnie z art. art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznyc

 

Linki do pobrania:

1. Harmonogram dyżurów wakacyjnych 2019:

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/dyzur-2019/harmonogram-dyurow-dzielnicami_2019.xls

2. Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny 2019:

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/wniosek-o-dyur-2019/wniosek_o_przyjecie_na_dyzur_wakacyjny-m-nowy.docx

2019 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa