DYŻUR WAKACYJNY ROK SZKOLNY 2019/2020

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2020

 

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 4 do 29 maja 2020 r.

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja)

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

*Zgodnie z art. art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Harmonogram dyżuru wakacyjnego 2020r. rozpisany dzielnicami

Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny 2020r.

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa