Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania”   Maria Molicka

     Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „MAGICZNA MOC BAJEK” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

     Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Założenia Projektu :

1. Cele ogólne:

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

2. Cele szczegółowe:

● Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

● Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

● Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

● Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

● Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

● Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

● Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

● Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Termin realizacji Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 - maj 2020.

 

Moduł I „Szanuję drugiego człowieka” PAŹDZIERNIK

Proponowana literatura:

·„Kopciuszek”, J.W Grimm

·„Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych” (książki „Bajkoterapia" pod redakcją K. Szeligi „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci”, G. Kasdepke

Przykładowe działania:

·„Pomocnicy Kopciuszka”- zorganizowanie quizu wewątrzprzedszkolnego.

·„Międzypokoleniowe działania” - zabawy kulinarne z seniorami.

·„W każdym wieku w duszy gra…”- Warsztaty artystyczno - muzyczne z seniorami.

·„Kopciuszek zaprasza na bal” – zorganizowanie muzycznej zabawy dzieci z rodzicami (konkursy, tańce, zabawy muzyczne).

·„W naszej sali w czterech kątach każdy sam po sobie sprząta” – zorganizowanie Dnia Czyścioszka (generalne sprzątanie sali przedszkolnej przez przedszkolaków).

 

Moduł II „Kto to jest Przyjaciel?” LISTOPAD

Proponowana literatura:

·„Kubuś Puchatek”, A.A. Milne

·„Królowa Śniegu”, H.Ch.Andersen

·„Przyjaciele”, G. Kasdepke

Przykładowe działania:

·„Kto to jest przyjaciel?”- rozmowa na temat utworu literackiego: bohaterowie, ich zachowanie, stosunek emocjonalny dziecka do postaci utworu, wyodrębnienie zdarzeń oraz określenie miejsca; nastrój w utworze: radość, smutek, elementy humorystyczne, morał, wnioski, wyjaśnienie znaczenia słowa PRZYJACIEL.

·„W poszukiwaniu Przyjaciela”- zaprojektowanie gry planszowej „W poszukiwaniu Kaja”.

·„Z Przyjacielem na koniec świata” – zorganizowanie podchodów na placu przedszkolnym, w parku miejskim, w okolicy przedszkola („czytanie map” i wykonywanie po drodze różnych zadań” – można zorganizować, jako konkurencje z inną grupą przedszkolną lub z dziećmi z innej placówki).

·„Przepis na przyjaźń” – układanie, tworzenie własnej baśni o prawdziwym przyjacielu, samodzielne wykonanie ilustracji przez dzieci (zadanie może być wykonane razem z rodzicami).

·„Puchatek szuka Przyjaciela” –ułożyć pocięty obrazek „słoik miodu” w całość, nakarmić przyjaciela, narysować jeden drugiego z zawiązanymi oczyma, przebiec do mety razem w obręczy itd.).

· „Chciałem się tylko upewnić, że jesteś” – burza mózgów: „Co oznacza ten cytat ?”. Ocenianie postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech, wyrażanie swoich emocji i przeżyć.

· „Moja Pani - moim Przyjacielem” – rozwiązywanie zagadek, ułożonych przez nauczyciela, na temat dzieci z grupy, z szczególnym wyodrębnieniem pozytywnych cech każdego przedszkolaka.

 

Moduł III „Czy inny znaczy gorszy” GRUDZIEŃ

Proponowana literatura:

· „Brzydkie kaczątko”, H.CH. Andersena

· „Dziewczynka z zapałkami”, H.CH. Andersena

· ,,Bajka o słoniku Bartusiu i jego krótszej nóżce”, Jolanta Nartowska

Przykładowe działania:

· „Czy inny znaczy gorszy?”- zajęcie tematyczne: próba odpowiedzi na pytanie; wyjaśnienie pojęć tolerancja, akceptacja na podstawie bajki „Brzydkie kaczątko” H.CH. Andersena.

· „Taniec kaczuszek”(młodsze dzieci), Taniec łabędzi (starsze dzieci” – nauka prostego układu tanecznego.

· „Jezioro Łabędzie” – grupowa praca plastyczna – po obejrzeniu fragmentu baletu, malowanie piórami jeziora na tapecie.

· „Zaczarowane zapałki” – inscenizacja, drama, przedstawienie świąteczne na motywach baśni z ewentualną zmianą zakończenia - celem uwrażliwienia na ludzką krzywdę i niedolę.

· „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa muzyczna na podstawie piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci” – próba ekspresji wrażeń poprzez ruch, taniec, muzykę dzieci z różnych kontynentów.

· „Kartka świąteczna dla Przyjaciela z daleka” – wykonanie i wysłanie świątecznych kartek do dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli z zagranicy.

· „Zimowy sen Kubusia Puchatka” nocowanie w przedszkolu, – czyli, jak zaakceptować, że ktoś jest inny.

 

Moduł IV "Jesteśmy Razem, pomagamy sobie Wzajemnie"

-Różne rodzaje niepełnosprawności STYCZEŃ

 

Proponowana literatura:

·„Leon i jego nie-zwykłe spotkania”, A. Battek

· „Tuż pod moim nosem”- praca zbiorowa (Fundacja Oswoić Los)

· „Bajki bez barier”- seria bajek dotyczących niepełnosprawności

Przykładowe działania:

· „Niespodzianka”- przygotowanie niespodzianki dla chorego kolegi-koleżanki, np. wspólna praca plastyczna/ laurka (np. Marzycielska Poczta, Akcja Wylosuj Anioła).

· „Magiczne słowa i gesty” – kalambury - czy możliwa jest komunikacja bez użycia mowy?

·„Niepełnosprawność nie jest zaraźliwa”- warsztaty integracyjne/udział w warsztatach terapii zajęciowej.

·„Tolerancja zbliża ludzi” – zajęcia otwarte z Rodzicami – rozwiązywanie zagadek, konkursy, wspólne gotowanie.

·„Rozmawiajmy – pomagajmy” – utworzenie Kodeksu, „Kto, co i jak może pomóc”

·(pies przewodnik, podjazd dla niepełnosprawnych, przejście przez ulicę, pomoc w zakupach itd.)

·„Budujemy ciszę” – zajęcie tematyczne o ludziach słabosłyszących. Nauka piosenki „Budujemy ciszę”.

·„Inny – znaczy lepszy” – obejrzenie fragmentu filmu edukacyjnego o paraolimpiadzie lub o niezwykłych dokonaniach osób niepełnosprawnych (malowanie stopami).Zaproszenie do placówki paraolimpijczyka.

·„Książeczka sensoryczna” – stworzenie kilkustronicowej książeczki sensorycznej na podstawie wybranej bajki/opowiadania.

 

Moduł V„Czy warto kłamać?” LUTY

Proponowana literatura:

·„Pinokio”, C. Collodi

·„Nowe szaty cesarza”, H.Ch. Andersen

·„Czy warto kłamać? Czyli o tym, że prawda zawsze wychodzi na jaw”, N. Most

·„Lena. Ile waży kłamstwo?”, S. Serreli

·„Ruthie i jej kłamstewka”, L. Rankin

Przykładowe działania:

·„Jak Pinokio stał się dobrym chłopcem?” – prezentacja multimedialna - poznajemy historię drewnianego pajacyka.

·„Dlaczego Pinokio ma długi nos?”- zabawa „prawda czy fałsz” - malowanie „przedłużanie” nosków za każdym razem, kiedy nauczyciel przeczyta nieprawdziwą informację, mierzenie krokami długości itd.

·„Nowe szaty cesarza” – wskazanie morału płynącego z baśni podczas projektowania i wykonania z różnych skrawków materiału „prawdziwej szaty cesarza”, zorganizowanie wystawy prac.

·„Zakłamany dzień”- dzień w przedszkolu, w którym wszystko jest na opak (błędne (humorystyczne) informację dla rodziców, pomylone zadania do wykonania, na sali nieprawidłowe hasła lub ilustracje, itd. – według pomysłów dzieci i nauczycieli). Podsumowanie, refleksja tematyczna – czy łatwo jest żyć w kłamstwie.

 

Moduł VI „Strach ma wielkie oczy” MARZEC

Proponowana literatura:

·„Strach ma wielkie oczy, czyli o tym, że każdy się czasem boi”, N. Moost

·„Strach ma wielkie oczy”, G. Wolszczak

·„Franklin boi się ciemności”, P. Bourgeois, B. Clark

Przykładowe działania:

·„Strach ma TYLKO Wielkie oczy”- teatr cieni.

·„Nie warto się bać, strach trzeba pokonywać” – podchody z rodzicami, pokonywanie różnych przeszkód terenowych.

·„Był sobie Strach” – malowanie farbami według inwencji twórczej dzieci przy nagraniu J.S.Bach „Toccata”.

·„Strachy z komputera” – pogadanka z rodzicami, zwrócenie uwagi na niewłaściwe bajki (przemoc, agresja, duchy, potwory, wulgaryzmy, złe zachowania), oglądane przez dzieci, zaakcentowanie problematyki uzależnień od telewizora, tabletu, komputera, telefonu.

·„Strach jest potrzebny” – zaprezentowanie różnych scenek z życia, wymagających ostrożności, uwagi i roztropności, zaznaczenie przez nauczyciela różnych sytuacji życiowych, w których występuje uzasadniony lęk czy obawy.

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa