OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK

   

WRZESIEŃ

Pierwsze wrześniowe zadanie wykonane! W roli głównej DARY JESIENI.

Poniżej efekty naszej kreatywnej pracy :)

 

Kilka słów o projekcie:

  W niniejszym projekcie biorą udział nauczycielki grup I i III wraz ze swoimi podopiecznymi. Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2018–30.05.2019 r.
     Główny cel projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Zadaniem nauczyciela w ramach projektu jest ukazywanie dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Dzieci w trakcie różnych działań kreatywnych będą kształtować umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, usprawniania motoryki
małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.
    Zwieńczeniem projektu będzie dyplom wręczany dla każdego dziecka. Przedszkole otrzyma certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka.

 

2018 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa