Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

Programy

W przedszkolu realizowane są następujące programy samodzielnie opracowane przez nauczycielki:

    Integracyjny Program wychowania przedszkolnego „Przedszkole równych szans” napisany przez mgr Lidię Jasińską i Katarzynę Sowińską
    program samodzielnie opracowany przez nauczycielki mgr Marię Maciejewską i mgr Danutę Gabryś „Przedszkolak Artystą„
    program samodzielnie opracowany przez nauczycielkę mgr Jolantę Stanisz „Nie jestem sam – ja też coś wam dam„ NR MP 35-43-4310-02/08
    program "Muzyczne wędrówki" o charakterze edukacyjno-terapeutycznym opracowany przez mgr Annę Krukowską

 

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 plan wychowawczo-dydaktyczny podejmuje następujące zagadnienia:


1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.

2. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

Oto przykłady działań podejmowanych w pracy z dziećmi podczas realizacji zagadnień:

Uczestnictwo w następujących Projektach Edukacyjnych:
- „Piękna Nasza Polska Cała”
- "Kreatywny Przedszkolak"
- "W kręgu zawodów"
- "Uczymy dzieci programować"
Organizowanie  konkursu plastycznego „Mały Patriota”.
Obchody Dnia Patrona Przedszkola.
Uczestnictwo dzieci w spektaklach, przedstawieniach, koncertach odbywających się na terenie przedszkola.
Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych: Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Święto Rodziny                                                                                                                                                             Wyjścia do Miejskiej Biblioteki
Zorganizowanie grupy tanecznej dla dzieci.
Udział w konkursach piosenki organizowanych w środowisku lokalnym
Uczestnictwo dzieci w porankach muzycznych organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.
Wyjścia do Teatru im A. Mickiewicza.
Wyjścia do Muzeum Częstochowskiego , Muzeum Zapałek, Multicentrum "Zodiak". 
Wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Współpraca z rodzicami
1. Opracowanie planów współpracy  z uwzględnieniem harmonogramu zajęć otwartych, zebrań grupowych, atrakcyjnych form spotkań, zachęcanie do współpracy, pedagogizacja rodziców.
2. Uczestniczenie w zajęciach otwartych z czynnym udziałem rodziców.
3. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych wg harmonogramu- zabawy dzieci z rodzicami pod kierunkiem nauczycieli.
4. Zebrania grupowe: podejmowanie działań na rzecz grupy, przedszkola- zapoznanie rodziców z programem dydaktyczno- wychowawczym w poszczególnych grupach.
5. Uczestniczenie w prelekcjach z udziałem zaproszonych gości, specjalistów zatrudnionych na placówce.
6. Kontakty indywidualne- otwarte komunikowanie się odnośnie potrzeb, oczekiwań, propozycji.
7. Dni otwarte- całokształt problematyki wychowawczej, rozmowy, wymiana informacji dotyczących adaptacji dziecka.
8. Kącik dla rodziców- ekspozycje zmieniające się w ciągu roku.
9. Włączenie rodziców w Kampanię ,, Cała Polska Czyta Dzieciom”.
10. Klub Twórczych Rodziców- propozycje współpracy w zakresie oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, zagospodarowanie przedszkola.
11. Wycieczki- terenowe wycieczki integracyjne.
12. Biblioteczka dla rodziców- korzystanie z księgozbioru znajdującego się w przedszkolu, popularyzacja literatury pedagogicznej.
13. Wydawanie gazetki dla dzieci i rodziców ,, Przedszkolaczek”.
14. Udział rodziców w akcjach: „Pomóż i Ty”, „Czysta Częstochowa”, „Nakrętkowa Częstochowa”, „Zbiórka puszek”.


Współpraca ze środowiskiem
1. Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie
2. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
3. Miejskie Przedszkole nr 23 w Częstochowie
4. Liga Ochrony Przyrody- oddział w Częstochowie
5. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
6. Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie
7. Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
8. Akademia im. Jana Długosza
9. Filia Biblioteki nr 5 ul. Krasińskiego w Częstochowie
10. Filia Biblioteki nr 8 ul. Księżycowa w Częstochowie
11. Teatr Adama Mickiewicza w Częstochowie
12. Filharmonia w Częstochowie
13. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,, WOM’’
15. Parafia p.w. św. Andrzeja Świerada i Benedykta
16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
17. Straż Pożarna
18. Straż Miejska, Policja
19. Lokalna prasa
20. Telewizja regionalna „Orion”
21. Zespół Szkół Muzycznych im. M. Żebrowskiego
22. Gabinet stomatologiczny „Duodent”
23. MOSiR w Częstochowie
24. Muzeum

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Dzień Przedszkolaka 
IX
Pasowanie  
X
Mikołaj  
XII
Wigilia
XII
Dzień Babci i Dziadka
I
Bal Karnawałowy
II
Święto Rodziny
V
Dzień Dziecka
VI
Zakończenie Roku Szkolnego
VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa