Organizacja pracy przedszkola

Godziny Pracy Przedszkola 5.30 - 17.00

 

5.30 – 8.00 schodzenie się dzieci

 • czynności opiekuńcze
 • zabawy dowolne, integracyjne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • zabawy ruchowe
 • kontakty z rodzicami

8.00 – 8.30 wspieranie rozwoju dzieci poprzez

 • zabawy integracyjne,
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
 • zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem,
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • rysowanie
 • zabawy dydaktyczne

8.30 – 8.45 przygotowanie do śniadania

 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • pełnienie dyżurów w starszych grupach

8.45 – 9.15 śniadanie

 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9.15 - 11.15 wspomaganie rozwoju dzieci poprzez

 • zabawy dowolne
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu
 • przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery,
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych,
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

11.15 – 11.30 przygotowanie do obiadu

 • czynności samoobsługowe
 • zabiegi higieniczne

11.30 – 12.00 obiad

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • praca dyżurnych

12.00 – 14.00 odpoczynek po obiedzie

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie,
 • leżakowanie (grupy młodsze)
 • czynności opiekuńcze,
 • zabawy dowolne,
 • organizowanie zajęć dodatkowych,
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

14.00 – 14.15 podwieczorek

14.15 - 17.00 rozchodzenie się dzieci

 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci,
 • prace porządkowe,
 • praca kompensacyjno – wyrównawcza,
 • rozmowy indywidualne,
 • kontakty z rodzicami.

 

Podział na grupy wiekowe

Rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor: mgr Iwona Andzel

                       Grupa I                         

Nauczyciel: mgr Katarzyna Sowińska
Nauczyciel: mgr Daria Bińkowska
Nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Jezierska
Pomoc nauczyciela: Anna Stolczyk

Grupa II

Nauczyciel: mgr Wiesława Struska
Nauczyciel: mgr Ewa Parzęczewska
Nauczyciel wspomagający: mgr Maria Anna Maciejewska

Grupa III

Nauczyciel: mgr Aldona Szymanek
Nauczyciel: mgr Danuta Gabryś
Nauczyciel wspomagający: mgr Anna Krukowska

Grupa IV

Nauczyciel: mgr Anna Kot
Nauczyciel: mgr Marta Romanowska
Nauczyciel wspomagający: mgr Bożena Długosz

Grupa V

                              Nauczyciel: mgr Olga Zbień                              
Pomoc nauczyciela: Agata Stolczyk

 

Psycholog: mgr Justyna Krukowska
Logopeda: mgr Julia Gusiew
Rehabilitant ruchowy: mgr Dagmara Freund
Terapeuta: mgr Jolanta Stanisz
Muzykoterapeutka: mgr Małgorzata Kłoszewska
Anglistka: mgr Aneta Szymańska 
Katecheta: mgr Joanna Rębielak
Intendent: mgr Małgorzata Karoń
Referent: mgr Alicja Zjawińska
Woźne oddziałowe: Karolina Bąk, Iwona Bańska, Renata Kaczmarek, Lidia Wytrzymała
Kucharka: Anna Wójcik
Pomoc kucharki: Jolanta Kuziorowicz
Konserwator: Paweł Gabor
 

 

Godziny pracy specjalistów:

 

PSYCHOLOG - mgr Justyna Krukowska

Wtorek -9:00-12:00
Czwartek 12:00-16:00
Piątek 10:00-14:00

 

REHABILITANT RUCHOWY - mgr Dagmara Freund

Poniedziałek: 8:40- 12:40
Wtorek: 8:30- 16:30
Środa: 8:10- 12:40
Czwartek: 13:00- 16:30
Piątek: 7:45- 11:45

LOGOPEDA - mgr Julia Gusiew

Poniedziałek: 9:00- 13:00
Wtorek: 9:00- 13:00
Środa:9:00 – 16:00
Czwartek: 9:00- 13:00
Piątek: 9:00- 12:00

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - mgr Jolanta Stanisz

Poniedziałek – 10:00- 16:00
Wtorek - 10:00- 16:00
Środa - 10:00- 16:00
Czwartek – 10:00- 16:00
Piątek – 10:00- 16:00

Konsultacje z rodzicami zawsze w godzinach pracy nauczycieli.

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa