W domu nie ma czasu na nudę!- propozycje zajęć i zabaw dla dzieci

Szanowni Rodzice

Przypominam i apeluję

Dzieci w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Grzegorz Papalski
naczelnik Wydziału Edukacji

 

..............................................................................

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566)   przekazujemy  informację  o nowo wprowadzonych ograniczeniach w tym:

  1. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki,
  2. Nie można korzystać z parków, plaż, czy bulwarów,
  3. Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz  osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać),
  4. W miejscach pracy należy zachować dystans półtora metra i zapewnić środki do dezynfekcji,

Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

................................................................................

 

                               2 KWIETNIA                                           ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Zapalmy się na niebiesko dla osób z autyzmem! 

W tym dniu ubierzcie się na niebiesko, zróbcie zdjęcia i prześlijcie je na adres naszej poczty grupowej

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

 

 

Drodzy Rodzice!!!

W związku z zaistniałą sytuacją będziemy umieszczać dla poszczególnych grup przedszkolnych zabawy i zadania do wykorzystania podczas wspólnych działań z dzieckiem w domu.

Życzymy miłej zabawy:)

 

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

GRUPA V

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ORAZ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

KATECHEZA

PSYCHOLOG

J. ANGIESLKI

REHABILITANT RUCHOWY

LOGOPEDA

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykonują zadania           i ćwiczenia na miarę swoich możliwości. Zadania proponowane na każdy dzień tygodnia uwzgledniaja zasadę stopniowania trudności.

---------------------------------------------

Zapraszamy przedszkolaków do oglądania nowego cyklu edukacyjnego "WESOŁA NAUKA"
TVP2  od poniedziałku do piątku -godz.11.05

------------------------------------------------

UWAGA RODZICE !

BARDZO WAŻNA INFORMACJA O PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt
e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

 

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej

Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Bloga Poradni ON-LINE

 

Link do strony internetowej ZPPP:

http://zppp.ids.czest.pl/

 

 

Drodzy Rodzice,

przypominamy, iż uczestniczymy w  kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”w ramach której staramy się podnieść świadomość ekologiczną dzieci i rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kampanii oraz sprawdzenia jakości powietrza w danym dniu zapraszamy do zakładki Kampania edukacyjno-informacyjna „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

 

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa