Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

1. Język angielski realizowany w ramach podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są w dwa razy w tygodniu w każdej grupie.

2. Rytmika z elementami muzykoterapii - raz w tygodniu w poszczególnych grupach wiekowych.

3. "Kolorowa matematyka"-  dla dzieci z grupy I, prowadzi: K. Sowińska, M. Jezierska

4. "Kształtna matematyka" - dla dzieci z grupy I, prowadzi: K. Sowińska, M. Jezierska

5. Edukacja przez szachy- dla dzieci starszych, prowadzi M. Jezierska

6. Zajęcia z grupą terapeutyczną (elementy metody Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne, gimnastyki twórczej      R. Labana, metody Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss) - raz w tygodniu

7. Warsztaty Tańców Współczesnych  dla chętnych dzieci z grup starszych, prowadzą: A. Kot, M. Romanowska, B. Długosz

8. "Słodka matematyka" dla dzieci z grupy II, prowadzą nauczycielki grupy II

9. "Matematyka dla smyka"- cykliczne zabawy matematyczne dla 5,6-latków, prowadzą nauczycielki grupy III

10. Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem programu D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch" dla dzieci z grupy II, prowadzą nauczycielki grupy II

11. "Przygoda z wyobraźnią"-zajęcia twórcze rozwijające sprawność manualną i kreatywność. Prowadzące D. Gabryś. J. Stanisz

12. Gimnastyka stóp dla grup starszych. Prowadzi: D. Freund

13. Zajęcia  "Do 5 podań"- prowadzi Dagmara Freund

14."Magiczny świat figur geometrycznych" - zajęcia rozwijające kreatywność i wyobraźnię plastyczną dzieci z grupy IV, prowadzą: A. Kot, M. Romanowska

15. "Raz, dwa, trzy, ZAKODUJ z nami i Ty!"- zajęcia sportowo- ruchowe z elementami kodowania dla dzieci z grupy IV, prowadzą nauczycielki grupy IV

 Dla dzieci 5- i 6- letnich na życzenie rodziców prowadzone są zajęcia z religii.

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa